Římsy

Provádíme obložení říms buď palubkami včetně nátěru nebo deskami OSB (příprava omítku a barvu).